Ill.foto: winterling, iStockphoto
Kutter du røyken, får du blant annet lavere risiko for nyresvikt og tarmiskemi. Ill.foto: winterling, iStockphoto

Tobakksrøyking gir overdødelighet ved en rekke tilstander som tidligere ikke har vært forbundet med røyking. Dette viser en stor epidemiologisk studie fra USA.

Det er velkjent at røyking øker risikoen for kardiovaskulær sykdom, diabetes, kols og flere kreftformer. I en amerikansk prospektiv epidemiologisk multisenterstudie ble nær en million menn og kvinner over 55 år fulgt gjennom 11 år (1). Hele 17 % av overdødeligheten ved røyking var forårsaket av tilstander som tidligere ikke er vist å være forbundet med røyking. Dette gjaldt bl.a. nyresvikt (relativ risiko 2,0; 95 % KI 1,7 - 2,3), tarmiskemi (6,0; 95 % KI 4,5 - 8,1), hypertensiv hjertesykdom (2,4; 95 % KI 1,9 - 3,0) og en rekke ulike luftveissykdommer. I tillegg var det en antydning til sammenheng mellom røyking og prostatakreft og brystkreft. Blant tidligere røykere sank den relative risikoen for hver av disse sykdommene med antall år etter røykeslutt.

Les hele saken her:

Røyking er enda farligere enn hittil antatt (Tidsskrift for Den norske legeforening).