Sosialpolitiske perspektiv er den mest interessante delen av denne boken, ifølge anmelderen.
Sosialpolitiske perspektiv er den mest interessante delen av denne boken, ifølge anmelderen.

Interessant, liten bok om stort tema.

Anmeldt av H L Leira

Ideen til boken kom under et seminar for å markere den ene redaktøren, Bjørgulf Claussens 70-årsdag, og hans avgang som professor ved Institutt for samfunnsmedisin i Oslo. De fleste bidragsyterne til boken var forelesere ved seminaret.

Temaet er trygdelovgivningens utvikling i fortid og dens mulige utvikling fremover. Det er spesielt den såkalte arbeidslinjen, det vil si hovedprinsippet bak dagens trygdepolitikk, som blir drøftet. Som Ebba Wergeland skriver i sitt kapittel, innebar dette en helomvending når det gjaldt hvordan arbeidsledighet og utstøting ble forklart og forstått. Politisk enighet om arbeidsledighet som systemproblem ble avløst av en like bred politisk enighet om individuelle forklaringer om de arbeidslediges manglende vilje og motivasjon.

Les hele anmeldelsen her:

Interessant, liten bok om stort tema (Tidsskrift for Den norske legeforening).

Gunnar Tellnes, Bjørgulf Claussen, red. Folketrygdens framtid. Hvor går NAV? 140 s, tab, ill, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2014. Pris NOK 249. ISBN 978-82-02-47619-9