Samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse er ikke uvanlig. Ill.foto: theprint, iStockphoto
Hasj gav problemer for flest av ungdommene. Ill.foto: theprint, iStockphoto

SFI, det danske nasjonale forskningssenteret for velferd, har evaluert tre typer behandling for ungdom som har rusproblemer.

De tre behandlingsmodellene heter U-turn, U18 og Multi Systemic Therapy – Substance Abuse.  U-turn og U18 er utviklet i Danmark. Alle disse behandlingsmodellene arbeider med andre forhold enn bare rusmiddelbruken. Det kan være forholdet til skole, sosiale relasjoner, psykisk helse og kriminalitet.

Evalueringen har hatt som formål å undersøke modellenes virkning på rusmiddelbruk, samt delvis på skolegang, relasjoner, psykisk helse og kriminalitet.

Rundt to tredeler av deltakerne i prosjektet var gutter. Deltakerne oppgav hasj som det viktigste problemskapende rusmiddelet.

Les rapporten: Unge i misbrugsbehandling (SFI)