Ill.foto: ClarkandCompany, iStockphoto
Retningslinjer kan være til stor hjelp i utredningsarbeidet. Ill.foto: ClarkandCompany, iStockphoto

Helsebiblioteket har samlet retningslinjer for både somatiske og psykiske lidelser. Hovedvekten i samlingen er lagt på norske retningslinjer, men for psykisk helse er det også lagt inn lenker til utenlandske retningslinjer.

I samlingen for psykisk helse finner du retningslinjer for psykiatrisk og psykologisk utredning.

Generelle retningslinjer for psykologisk og psykiatrisk diagnostikk og utredning finner du under menypunktet Diagnostikk og utredning. Der vil du blant annet også finne tidsskrifter om psykologisk utredning. Klikker du her på Retningslinjer, vil du se at mange av disse retningslinjene er på engelsk.

Du finner for eksempel:

Bruk av skåringsverktøy er utbredt blant psykiatere og psykologer. Det finnes en internasjonal retningslinje for bruk av skåringsverktøy, som også har norsk tekst: Internasjonale retningslinjer for bruk av tester.

Hvis du leter etter retningslinjer for diagnostikk av en bestemt lidelse eller for hvordan du skal utrede barn, bør du se på menypunktet under den spesifikke lidelsen eller under Barn og ungdom.

Tidsskrifter om diagnostikk og utredning

Tidsskrifter om psykiatrisk utredning og diagnostikk finner du ved å gå inn på Diagnostikk og utredning og deretter på Tidsskrifter. Helsebiblioteket abonnerer på blant annet:

Dersom du ikke befinner deg på jobben, må du logge inn på Helsebiblioteket for å lese disse tidsskriftene.

Aktuelle lenker:

Retningslinjer for diagnostikk og psykiatrisk utredning

Retningslinjer for psykisk helse

Retningslinjer for somatiske lidelser