Økt vekt - et nødvendig onde for å oppnå effekt av behandling med antipsykotika? Ill.foto: Fotosmurf03, iStockphoto
Det er vanskelig å endre livsstil. Ill.foto: Fotosmurf03, iStockphoto

Studie viser at pasienter som ble behandlet ved to frisklivsentraler hadde sosiale og psykiske problemer som gjorde det vanskelig å endre livsstil.

Den kvalitative studien er publisert i BMC Family Practice.

– Kommunene oppfordres til å ha frisklivssentraler for å hjelpe pasienter med type 2-diabetes og overvekt. Vi så nærmere på hva slags pasienter som kommer hit, sier førsteforfatter Ingrid Følling, stipendiat innen Folkehelse ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Studien er en del av hennes doktorgrad om hvordan livsstilssykdommer kan forebygges.

Overvekt og psykiske problemer

Forskerne hadde dybdeintervjuer med 23 deltakere ved to frisklivssentraler.

– Jeg ble overrasket over hvor store problemer pasientene hadde. Mange hadde hatt en vanskelig barndom og levd et vanskelig liv, sier hun.

Over 80 prosent av pasientene i studien slet med overvekt, og de hadde behov for å fortelle årsaken til dette. I tillegg hadde de aller fleste av dem flere tilleggssykdommer, og psykiske problemer var svært vanlig.

Les hele omtalen her:

Pasienter ved frisklivssentralene har store behov (Dagens Medisin).