Ill.foto: QShot, iStockphoto
Deprimerte menn er spesielt utsatt. Ill.foto: QShot, iStockphoto

Risikoen for uførepensjon er høyere for personer med depresjon, og spesielt høy for deprimerte menn.

Studien er publisert i International Journal of Methods in Psychiatric Research. Forskerne har undersøkt risikoen for å bli uføretrygdet etter depresjon.

– Vi ser at spesielt menn som har eller har hatt en depresjon, har forhøyet risiko for å få innvilget uførepensjon, sier Eva Lassemo, førsteforfatter og forsker ved Sintef Helse.

1.230 personer ble intervjuet med diagnostisk intervju etter ICD-kriteriene.

– Vi vurderte hvem av personene som tilfredsstilte de diagnostiske kravene til en depresjonsdiagnose, enten på måletidspunktet eller tidligere, sier Lassemo.

I løpet av den ti år lange oppfølgingstiden hadde menn med pågående eller tidligere depresjon nesten tre ganger større risiko for å bli uføretrygdet enn menn som aldri har hatt depresjon.

Les hele artikkelen her:

Depresjon øker risikoen for uførepensjon (Dagens Medisin).