Ill.foto: VikaValter, iStockphoto
Forebygging av mobbing kan forhindre depresjon seinere. Ill.foto: VikaValter, iStockphoto

Mobbing i tenårene kan være årsak til én av tre depresjoner hos unge voksne, viser ny studie. 

Nesten en tredjedel av depresjoner blant unge voksne kan være knyttet til mobbing i tenårene, viser en studie som nylig er publisert i The BMJ. Studien er utført ved University of Oxford og ledet av Lucy Bowes.

Folkehelseproblem

Studien viser at tiltak som forebygger mobbing i barne – og tenårene derfor kan være viktig for å forebygge depresjon senere i livet.

Depresjon er et stort folkehelseproblem med høye økonomiske og samfunnsmessige kostnader. Forfatterne peker på at det er en rask økning i depresjon fra barneår til voksen alder og at en medvirkende faktor kan være at man blir mobbet av medelever.

Bowes og kollegene har gjort en longitudinell studie der de så på sammenhengen mellom mobbing da personene var 13 år gamle og forekomst av depresjon da personene var 18 år gamle.

Les hele saken her:

Fant sterk link mellom mobbing og depresjon (Dagens Medisin).