Forbundet med hygge, men alkohol er også et av våre største helseproblemer. Ill.foto: Deklofenak, iStockphoto.
Forbundet med hygge, men alkohol er også et av våre største helseproblemer. Ill.foto: Deklofenak, iStockphoto.

Skam er en barriere når fastlegen vurderer å ta opp temaet alkohol med pasientene sine, sier forsker Torgeir Gilje Lid.

Forsker Torgeir Gilje Lid har undersøkt hva som er barrierer for at fastlegen skal snakke om alkohol med sine pasienter. Den kvalitative studien er publisert i Scandinavian Journal of Public Health.

Det at alkoholbruk både er normalt og skambelagt, viste seg å være en hovedutfordring for fastlegene som deltok.

– Alkohol er så normalt at det kan være lett å glemme å ta det opp. Samtidig er det mye skam forbundet med å ha et alkoholmisbruk, sier Gilje Lid, ansatt ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) ved UiB.

Bør være på forskudd

Det er en risiko for at legen utsetter å ta opp alkoholbruk så lenge det ikke virker som om pasienten har utviklet et alkoholproblem.

– Men legen bør være på forskudd. Dersom pasienten er i en vanskelig jobbsituasjon eller har problemer på hjemmebane kan alkoholinntaket utvikle seg til et problem. Alkohol er også relevant for medisinbruk og ved mange helseproblemer. Det er i slike tilfeller legen bør snakke om alkohol, sier han.

Sårbar situasjon

Det kan være vanskelig å spørre en pasient som er i en sårbar situasjon.

– Men det er viktig. Samtidig bør legen kunne legge det vekk hvis pasienten avviser at det er et problem. Det kan likevel hende at legen har sådd et frø, og kanskje tenker pasienten annerledes om hvilke strategier han skal bruke for å løse problemene sine, sier Lid.

Les hele saken her:

Leger utsetter praten om alkohol (Dagens Medisin).