Forfatterne ønsker mer kunnskap om hva som beskytter mot helsesvikt hos pårørende.
Forfatterne ønsker mer kunnskap om hva som beskytter mot helsesvikt hos pårørende.

Det er økende oppmerksomhet om pårørendes behov og rettigheter i møtet med sykdom og helsetjeneste.

Anmeldt av T Skaali

Psykologen Kari Bøckmann og juristen Alice Kjellevold har gitt ut en revidert og oppdatert versjon av en lærebok om kliniske og juridiske aspekter vedrørende pårørendes situasjon. Den ble første gang utgitt i 2010. Målgruppen er studenter i helsesektoren, helsepersonell, pårørende selv og organisasjoner for pårørende.

Les hele anmeldelsen: God lærebok om pårørende (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Kari Bøckmann, Alice Kjellevold Pårørende i helse- og omsorgstjenesten En klinisk og juridisk innføring. 2. utg. 428 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2015. Pris NOK 549 ISBN 978-82-450-1620-8