Ill.foto: PeskyMonkey, iStockphoto
Helsebiblioteket har flere tidsskrifter om flyktninger og innvandrere. Ill.foto: PeskyMonkey, iStockphoto

Helsebiblioteket abonnerer på et stort antall tidsskrifter om psykologi. Noen av dem handler om innvandreres og flyktningers situasjon og psykiske problemer. Du finner tidsskriftene her: Tidsskrifter om flyktninger og innvandrere

Tidsskriftene utgis av forskjellige forlag, og abonnementene vi har gir ikke alltid tilgang til alle utgavene.

Enkelte tidsskrifter er det også noen måneders forsinkelse (embargo) på. Her er noen eksempler på tidsskrifter som Helsebiblioteket tilbyr løpende og uten forsinkelser:

Du må være innlogget på Helsebiblioteket eller gjenkjennes på IP-adresse for å lese disse tidsskriftene. Dersom du befinner deg på jobben, er sannsynligvis IP-adressen registrert hos Helsebiblioteket, og du slipper å logge inn.

Aktuelle lenker:

Tidsskrifter om flyktninger og innvandrere (Helsebiblioteket)