Differensialdiagnostikk er viktig for tvangslidelser.
Differensialdiagnostikk er viktig for tvangslidelser.

Målgruppen er fagfolk, men forfatterne håper at legfolk også kan ha nytte av boken.

Anmeldt av M Hafting

Robert Valderhaug er psykologspesialist og forsker tilknyttet Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Midt-Norge. Tord Ivarsson er barne- og ungdomspsykiater og forsker tilknyttet Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst-Sør. Begge har klinisk erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrien, og begge deltar i et større nordisk forskningsprosjekt om barn og tvangslidelser.

Forfatterne begrunner utgivelsen med at de bøkene om barn og unge og tvang som er utgitt på norsk de siste tiårene, har vært behandlingsmanualer. De er skeptiske til at manualer blir klinikernes eneste faglige støtte. I boken viser de tydelig hvorfor en slik utvikling er uheldig. Minst 75  % av barn og unge med tvang har komorbide tilstander, og tvangstilstander kan differensialdiagnostisk være vanskelig å skille fra bl.a. ulike angstlidelser, tics/Tourettes syndrom, høytfungerende autister og psykoser.

Les mer: Nyttig om tvangslidelser hos barn og unge (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Psykologiske og medisinske perspektiver på forståelse og behandling. 240 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 365 ISBN 978-82-05-45353-1