Fra sjokk til mestring beskriver Norges reaksjon på 22. juli.
Fra sjokk til mestring beskriver Norges reaksjon på 22. juli.

Den foreliggende boken er en paperback uten illustrasjoner. Den er redigert av en psykolog og en psykiater med bidrag fra fem andre fagpersoner og et foreldrepar.

Anmeldt av A L Kirkengen 

Målgruppen er nåværende og fremtidige aktører og profesjonelle i ulike fag – og hele sivilsamfunnet for øvrig – med en intensjon om å gjøre en tragedie til stoff for refleksjon og læring. Forfatterne vil bidra til å transformere en nasjonal katastrofe, en utenkelig kollektiv erfaring, til fremtidsrettet erkjennelse. Når det utenkelige kunne skje, kan det skje igjen. Det er utgangspunktet.

Les mer: Skaket (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Freja Ulvestad Kärki, Lars Weisæth, red. Fra sjokk til mestring – Norges respons på et nasjonalt traume. 252 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 369. ISBN 978-82-05-47650-9