Ill.foto: profeta, iStockphoto
Det er ikke sikkert at skåringsverktøy er til hjelp i vurderingen av risiko for suicid. Ill.foto: profeta, iStockphoto

Svenske Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) publiserte nylig en rapport som vurderte hvor nyttige skåringsverktøy for selvmordsrisiko er.

Forskerne konkluderte med at det er uklart om slike skåringsverktøy er nyttige. Her er noen av resultatene:

  • Det mangler dokumentasjon for at noe verktøy har tilstrekkelig pålitelighet til å forutsi selvmord  (80 % sensitivitet, 50 % spesifisitet).
  • Det finnes sterk dokumentasjon for at skåringsverktøyet SAD PERSONS Scale har svært lav sensitivitet. Et flertall av dem som seinere begår selvmord, blir ikke identifisert.
  • Det mangler forskning som vurderer om vurderingen av selvmordsrisiko forbedres av at skåringsverktøy brukes som tillegg til den kliniske vurderingen.
  • Det trengs mer forskning for å klarlegge hvor pålitelige de mye brukte skåringsverktøyene SUAS og C-SSRS er.
  • Det mangler forskning som vurderer om selvmordsspørsmålet i MADRS kan forutsi selvmord.

Les rapporten:

Instrument för bedömning av suicidrisk – En systematisk litteraturöversikt (SBU)