Ill.foto: AlexRaths, iStockphoto
Krampeanfall kan ha flere årsaker. Ill.foto: AlexRaths, iStockphoto

Den viktigste differensialdiagnosen til epilepsi hos unge voksne er psykogene ikke-epileptiske anfall.

Av M Tuft, H N Karterud, A Villagran,  K O Nakken

Slike anfall kan ytre seg svært forskjellig, og det er som regel sammensatte bakenforliggende årsaker. Optimal behandling av de rammede fordrer tett samarbeid mellom nevrologien og psykiatrien.

Psykogene ikke-epileptiske anfall (psychogenic, non-epileptic seizures, PNES) er epilepsiliknende anfall som ikke skyldes epilepsi. Dette er den viktigste differensialdiagnosen til epilepsi hos ungdom og voksne.

Les mer: Behandling ved psykogene ikke-epileptiske anfall (Tidsskrift for Den norske legeforening)