Deprimert ung jente.
Depresjon rammer folk i alle aldersgrupper. Ill.foto: MrPants, iStockphoto

Flere fritt tilgjengelige tester kan hjelpe helsepersonell med å avdekke depresjon og med å vurdere graden av tilstanden. Helsebiblioteket har lenket til norskspråklige tester  for depresjon og mani.

Helsebibliotekets samling av skåringsverktøy er blant de mest besøkte sidene på hele Helsebiblioteket.

I samlingen av verktøy finner du mye brukte depresjonstester som:

Det finnes egne tester for barn (Kiddie-SADS), eldre (GDS) og for pasienter som har schizofreni. Alle testene er på norsk og gratis å bruke. SPIFA er Strukturert Psykiatrisk Intervju For Almenleger og er utviklet i Norge. For kvinner som nettopp har født, kan EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) være aktuell. Den har også vært vurdert av Psyktest-prosjektet. Psyktest er et prosjekt for å evaluere måleegenskapene til psykiske tester.

Tester bør ikke brukes alene for å vurdere depresjoner. Det er utarbeidet retningslinjer for bruk av tester. Er det tester du savner, ta gjerne kontakt med Helsebiblioteket.

Aktuelle lenker:

Tester for depresjon og mani hos Helsebiblioteket

Psyktest voksen

Psyktest barn

Dette er en oppdatert utgave av en artikkel som tidligere har vært publisert i PsykNytt 29.04.2013.

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.