Kognitiv terapi for antisosial personlighetsforstyrrelse var ett av tilbudene. Ill.foto iStockphoto.
Mye av terapien foregår i fengsel. Ill.foto iStockphoto.

På ESSPD-konferansen i Tallinn, juni 2015, ble det arrangert flere workshops hvor man kunne fordype seg i forskjellige behandlingsmodeller for bestemte typer personlighetsforstyrrelser. En av dem var mentaliseringsbasert terapi (MBT) for antisosial personlighetsforstyrrelse (APF). Vi oppsummerer og refererer fra workshopen.

av Christian Schlüter, Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri

​En av grunnleggerne av MBT, Anthony Bateman, fremholdt at det var viktig å prøve å finne ut av hvem, i denne heterogene gruppen, en kunne hjelpe siden personer med APF utgjør et betydelig samfunnsproblem (kriminalitet, vold, ulykker, skader på seg selv (suicid) og andre). Videre var det viktig å finne mer ut av hvilke terapeutiske intervensjoner som kunne være effektive.

På det nåværende tidspunkt anså Bateman psykoterapi for denne gruppen som eksperimentell, men han mente det var grunn til en forsiktig optimisme.  Videre vektla han at ett av problemene helsevesenet står ovenfor i møte med denne gruppen, gjelder egne holdninger: – Dette er folk som helsevesenet prøver å bli kvitt, i stedet for å evaluere, vurdere og henvise dem videre. Folk er redd dem, og er lettet når de forlater kontoret eller avdelingen. Helsepersonell tenker at disse primært er en oppgave for politiet. Dette er heller ikke folk som selv går til fastlegen, eller på andre måter tar sin helse på alvor.

Av behandling har pasientgruppen primært blitt tilbudt kognitiv terapi eller atferdsorientert terapi, og  mye av terapien foregår i fengselet. Terapien består ofte av sinne-mestringskurs av forskjellige slag. «Stopp og tenk» er ett eksempel. Batemans studie inkluderte fire enheter, med ansatte, som de først trente opp i MBT-modellen. Disse fire ble senere sammenliknet med kurs i sinne-mestring.

– Vi har bare noen foreløpige resultater å vise til, men det vil komme mer dokumentasjon senere, kunne han fortelle. ​

Source: Håp for antisosiale? (Oslo universitetssykehus)