Ill.foto: Yuri_Arcurs, iStockphoto.
Standardiseringen vil omfatte kunnskap, kvalitet og frister, ifølge statsministeren. Ill.foto: Yuri_Arcurs, iStockphoto.

Standardiseringen skal sikre lik behandlingskvalitet og tilgang på behandling, for alle pasienter.

Av Lasse Moe

– For mange psykiske lidelser er ventetidene for lange og variasjonen i behandling for stor. Nå tar vi suksessen med pakkeforløp for kreft videre, og vil innføre pakkeforløp for psykisk helse, sa statsminister Erna Solberg i sin tale til Høyres gruppekonferanse i dag.

I en pressemelding sier Høyre at pakkeforløpene for psykisk helse skal likne kreft-pakkeforløpene, som ble innført tidligere i år. Kreftløpene er standardiserte behandlingsforløp med klare tidsfrister og innhold til kreftbehandling.

Les mer: Vil innføre pakkeforløp for psykisk helse (Dagens Medisin)