Bilde av engstelig kvinne
Flere tester kan hjelp i å avdekke angstlidelser. Ill.foto: Don89, istockphoto

Angst er en av de vanligste psykiske lidelsene, og det fins en rekke skåringsverktøy for å avdekke eller vurdere angstproblemer. Helsebiblioteket har samlet de testene som er gratis tilgjengelige på norsk.

De er plassert i Emnebibliotek for psykisk helse.

Angstlidelser inkluderer generalisert angstlidelse, fobier, tvangslidelse og panikklidelse. Flere av testene brukes også for å avdekke eller vurdere andre lidelser, som for eksempel depresjon. Både HADS, GAF og M.I.N.I. er slike verktøy. M.I.N.I. finnes i to versjoner: M.I.N.I. og M.I.N.I. Plus. M.I.N.I. Plus omfatter noen lidelser som ikke er tatt med i “den vanlige” M.I.N.I, som for eksempel alkoholmisbruk.

På Helsebiblioteket finner du blant annet lenker til disse testene:

For tiden foregår det en vurdering av måleegenskapene ved psykologiske tester som er i bruk i Norge.

Aktuelle lenker:

Skåringsverktøy for angst

Helsebibliotekets sider om angst

Psyktest Voksne

Psyktest Barn

Deler av denne artikkelen ble publisert i PsykNytt 19. desember 2011.

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.