Mindfulness-teknikk er inspirert av buddhistisk meditasjon. Ill.foto: PamelaJoeMcFarlane, iStockphoto
Det finnes flere tester for området mellom kropp og sinn. Ill.foto: PamelaJoeMcFarlane, iStockphoto

Under overskriften kropp og sinn har Helsebiblioteket samlet skåringsverktøy for psykosomatikk, subjektive helseplager og andre mangesidige temaer i området mellom kropp og sinn. 

Sidene og testene er fritt tilgjengelig for alle og inkluderer blant annet:

Skåringsverktøy kan gi en nyttig pekepinn, men skal brukes i tråd med instruksjonsmateriell for den enkelte test for ikke å gi et misvisende resultat. Det er utarbeidet retningslinjer for bruk av tester.

Helsebibliotekets samling av skåringsverktøy inkluderer norskspråklige verktøy som er fritt tilgjengelige på nettet.

Aktuelle lenker:

Tester for kropp og sinn hos Helsebiblioteket

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.