to sinte gutter
Det er mye vi ikke vet om ADHD. Ill.foto: dzigns, iStockphoto.

I denne studien finner vi at unge med ADHD-symptomer mer enn dobbelt så ofte har opplevd belastende livshendelser som unge uten slike symptomer.

Av Bjørn Reigstad og Siv Kvernmo

Klinikere bør kartlegge traumatiske opplevelser før de setter en ADHD-diagnose Med bakgrunn i Christopher-saken stilte forhenværende barneminister Inga Marte Thorkildsen spørsmål om hvorvidt BUP kan forveksle ADHD med symptomer på omsorgssvikt, vold eller overgrep? (Aftenposten 7. juni 2013).

I denne studien har vi undersøkt sammenhengen mellom ADHD-symptomer og belastende livshendelser blant 10. klassinger i Nord-Norge og hvilke forhold i ungdommenes liv som påvirker denne sammenhengen. Ut fra likhet i symptomatologi mellom ADHD og PTSD vil innhenting av informasjon om mulige traumatiske livshendelser være en viktig forutsetning for så vel god diagnostikk som god behandling.

Les hele studien her: ADHD – eller noe annet? (Tidsskrift for Norsk Psykologforening)