Ill.foto: Colourbox
Tvangsbehandling hadde ikke effekt på reinnleggelser i dette forsøket. Ill.foto: Colourbox

– Gruppen på tvang fikk innskrenket friheten sin, men uten at det fikk effekt på antallet som ble reinnlagt, antallet reinnleggelser eller liggedøgn, sier norsk forsker.

Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold hadde ingen effekt på reinnleggelser hos personer med psykose.

Dette fant artikkelforfatterne av en britisk studie, publisert i Lancet Psychiatry, med 336 pasienter og med en norsk forsker som sisteforfatter. Resultatene har vakt internasjonal interesse, ifølge Jorun Rugkåsa.

Følger opp randomisert studie
Studien er en oppfølging av en randomisert studie publisert i 2013, hvor pasienter med psykose som ble utskrevet fra sykehus ble randomisert til enten tvang uten døgnopphold (TUD) eller til frivillig status via kort sykehuspermisjon.

Mens den første studien ikke fant effekt av TUD på reinnleggelser etter ett år, finner en ny studie som har fulgt gruppene i ytterligere to år, heller ingen effekt.

Les mer: Ikke færre reinnleggelser med tvang uten døgnopphold (Dagens Medisin)