Bruken av antipsykotika og antidepressiva er størst blant den eldre delen av befolkningen. Ill.foto: AnnettVauteck, iStockphoto
Leger får nå arbeide til de er 80. Ill.foto: AnnettVauteck, iStockphoto

Aldersgrensen for bortfall av autorisasjon for helsepersonell heves med fem år.

Av C R Johannessen

Frem til i dag har autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning bortfalt ved fylte 75 år. Stortinget vedtok endringen i juni i år, og den trådte i kraft 1. juli. Helsepersonellregisteret (HPR) vil bli oppdatert med aldersgrense for utløpt autorisasjon ved fylte 80 år.

Les hele saken her: Leger får jobbe til de fyller 80 (Tidsskrift for Den norske legeforening)