Ill.foto: zigarrenschachtel, iStockphoto
Det kan være vanskelig å avgjøre om personlighetstrekk er så uttalte at det er snakk om en forstyrrelse. Ill.foto: zigarrenschachtel, iStockphoto

Helsebiblioteket har samlet alle fritt tilgjengelige, norskspråklige skåringsverktøy om personlighetsforstyrrelser. Du finner testene her: Skåringsverktøy for personlighetsforstyrrelser.

Utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser byr på utfordringer og skåringsverktøy kan være til hjelp.

Du kan fritt bruke og skrive ut alle skåringsverktøyene Helsebiblioteket har samlet.

Ett av de mest kjente diagnostiske verktøyene er SIPP. Helsebiblioteket har også lenket opp til et screeningverktøy: IPDS-Iowa. Et annet verktøy som er lenket til fra Helsebiblioteket, er Sosial ønskverdighet (Marlowe-Crowne Social Desirability Scale).

En del mer generelle skåringsverktøy brukes også for å avdekke personlighetsforstyrrelser. Du finner alle disse verktøyene samlet ett sted: Personlighetsforstyrrelser – Skåringsverktøy på Helsebibliotekets sider om psykisk helse.

Det pågår for tiden en vurdering av måleegenskapene til skåringsverktøy som brukes i Norge. Over hundre skåringsverktøy skal vurderes, og prosjektet er et samarbeid mellom RBUP, Kunnskapssenteret, Helsedirektoratet og Bufdir. Du finner vurderingene av tester for voksne på www.psyktest.no og for barn på www.psyktestbarn.no.

Dersom du kjenner til skåringsverktøy som er fritt tilgjengelige på norsk, og som Helsebiblioteket ikke har med i samlingen, så send gjerne en e-post til nettredaktøren.

Aktuelle lenker:

Dette er en revidert utgave av en artikkel som stod i PsykNytt 10. juni 2013.

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.