asdfasfd
Optimistisk syn på mulighetene for utvikling i denne boka.

Rammeverket i denne utgivelsen er pasienthistorier fra forfatterens praksis som privatpraktiserende psykiater i Oslo.

Anmeldt av E W Martinsen

Felles for disse historiene er at personene på ulike vis har brukt mye krefter på å skjule hvem de er, av frykt for å bli avvist. Forfatteren beskriver hvordan det kan være frigjørende å bryte med dette mønsteret. Han prøver å forstå pasientenes livshistorier ut fra deres barndom og oppvekst, preget av mangel på bekreftelser og omsorg, og han fortolker utviklingen ut fra psykodynamisk teori.

Pasientenes situasjon bedres som følge av behandling, og dette gir et optimistisk syn på mulighetene for utvikling og vekst i voksen alder.

Les hele anmeldelsen her: Frykten for å vise hvem vi er (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Tormod Huseby Alene naken Hvorfor er vi redd for å være oss selv? 277 s. Oslo: Cappelen Damm, 2015. Pris NOK 349 ISBN 978-82-02-47138-5