Kvinne som prøver å sove
Sovetabletter er en vanlig årsak til søvnløshet. Foto: Spanishalex, iStockphoto

Oppslagsverket BMJ Best Practice har for de fleste sykdommer et kapittel under behandling som de har kalt Emerging. Her er hvilke behandlinger som kan bli tatt i bruk mot søvnløshet, de kommende årene.

«Emerging» er behandlinger som har blitt testet på mennesker, men som ikke anses for å være grundig nok dokumentert til å bli anbefalt som behandling. Alt etter hva fremtidig forskning viser så kan disse behandlingene bli vanlige, eller forkastet, i årene fremover.

Blant de nye tiltakene mot insomni som Best Practice beskriver (27.10.2015), er:

  • Nye non-benzodiazepin hypnotika
  • 5HT2A-antagonister
  • Oreksin-antagonister
  • Antiepileptika
  • Tasimelteon

Disse behandlingene regnes fortsatt som eksperimentelle. Les i Best Practice hvordan de nye behandlingene virker og om bivirkninger knyttet til dem. Selv om det finnes legemidler mot søvnløshet, er som regel tiltak for stimuluskontroll, søvnrestriksjon, kognitive teknikker, avspenningsøvelser og søvnhygiene mer effektivt over tid, og samtidig uten bivirkningene som legemidler har.

Du finner grundige beskrivelser av behandlinger for insomni i oppslagsverket UpToDate. Trenger du svært detaljert kunnskap om legemidler brukt i behandlingen av insomni, kan vi anbefale det farmakologiske oppslagsverket Micromedex.

Aktuelle lenker:

Emerging treatment for insomnia (BMJ Best Practice)

Insomni (Tidsskrift for den norske legeforening)