Boken belyser de mange problemene både pasientene og barna deres står overfor.
Boken belyser de mange problemene pasientene og barna deres står overfor.

I januar 2010 fikk helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven bestemmelser som omhandler ivaretakelse av barn som pårørende.

Av I H Vandvik

Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade, kan få som følge av forelderens sykdom.

De fire redaktørene og deres 26 medforfattere er fra ulike deler av landet og har noe forskjellig faglig bakgrunn, blant annet som sykepleiere, sosialarbeidere, krisepsykologer, familieterapeut og leder for Barns Beste. De har åpenbart et genuint engasjement for å bidra til økt kunnskap og bedre tilbud til barn som pårørende.

Les hele anmeldelsen her: Skritt på veien (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Bente Storm Mowatt Haugland, Kari E. Bugge, Marianne V. Trondsen et al, red. Familier i motbakke På vei mot bedre støtte til barn som pårørende. 305 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2015. Pris NOK 450 ISBN 978-82-450-1651-2