Artikkelen er en oppfølging av folk med amfetaminutløst psykose. Ill.foto: melhi, iStockphoto
Artikkelen er en oppfølging av folk med amfetaminutløst psykose. Ill.foto: melhi, iStockphoto

En tredel av pasienter som opprinnelig var innlagt med rusutløst psykose hadde fått diagnosen schizofreni ved seks års oppfølging, viser en ny norsk studie. Det var svært høy dødelighet i pasientgruppen.

Sissel Johanne Drag

Den norske forskeren Eline Borger Rognli og hennes medforfattere publiserer i disse dager studien Amphetamine-Induced Psychosis: Transition to Schizophrenia and Mortality in a Small Prospective Sample i The American Journal on Addictions. Sigrid Medhus, forsker ved SERAF, er førsteforfatter på artikkelen. I 2006/7 gjennomførte hun en studie om psykosepasienter innlagt på akuttpsykiatrisk avdeling. Artikkelen som nå publiseres, er en oppfølging av de av pasientene som hadde amfetaminutløst psykose.

Kartlegge risikofaktorer

Målet med den nye studien til Medhus, Rognli med flere var å se om noen av pasientene som opprinnelig var innlagt med amfetaminutløst psykose senere ble diagnostisert med primærpsykose. Forskerne ønsket også å identifisere potensielle risikofaktorer for overgangen fra amfetaminutløst psykose til schizofreni.

– Prosjektet springer ut av en oppfølgingsstudie til doktorgraden til Sigrid Medhus. Oppfølgingsstudien ble aldri fullført, og datamaterialet ble bare liggende i en skuff. Jeg jobbet videre med det, forteller Eline Borger Rognli, som er ansatt i en bi-stilling ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP.

Les hele artikkelen her: Høy dødelighet blant psykosepasienter (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)