Ill.foto: JodiJacobson, iStockphoto
Forskerne mener at nærmeste pårørende bør få et tilbud. Ill.foto: JodiJacobson, iStockphoto

Støttegrupper, kurs og opplæring kan ha stor effekt på pårørendes livssituasjon, viser ny systematisk oversikt.

Av Frøy Lode Wiig

Forskerne anbefaler at pårørende til pasienter med alvorlig psykisk lidelse får eget behandlingstilbud. En systematisk oversikt som nylig ble publisert i British Journal of Psychiatry, har gjennomgått all tilgjengelig forskning på tiltak/intervensjoner rettet mot pårørende av pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Oversikten inkluderer 20 ulike studier fra forskningsmiljø over hele verden.

Den systematiske oversikten konkluderer med at både støttegrupper og psykoedukasjon kan ha stor positiv effekt på pårørendes opplevelse av å være omsorgspersoner og redusere psykisk stress. Imidlertid er kvaliteten på dataene lav, blant annet fordi de 20 studiene er svært ulike og vanskelig å sammenligne.

Likevel mener forskerne at de positive effektene er så store at helsetjenesten bør gi et tilbud til alle nærmeste pårørende av pasienter med alvorlig psykisk lidelse.

Se ROP-TV: ROP og pårørendeperspektivet (forelesning)

Les hele artikkelen her: Hva kan hjelpe pårørende? / artikler – Nasjonal kompetansetjeneste ROP