HOD åpner for rutinemessig kroppsvisitasjon. Ill.foto: Colourbox.
Pasienter skal kunne kroppsvisiteres rutinemssig, foreslår HOD. Ill.foto: Colourbox.

HOD åpner blant annet for å innføre kroppsvisitering av pasienter som rutine.

Anne Grete Storvik

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår å gi økt adgang til sikkerhetskontroller i psykisk helsevern. Kroppsvisitering I et forslag som sendes på høring fredag, åpner HOD blant annet for at institusjoner for døgnopphold skal kunne kroppsvisitere pasienten og vedkommendes eiendeler når pasienten kommer til institusjonen, som en rutinekontroll.

I dag kan slike kontroller kun gjennomføres når det foreligger konkret mistanke om innføring av noe som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Les mer her: Åpner for flere sikkerhetskontroller i psykisk helsevern (Dagens Medisin)