Ill.foto: Mik122, iStockphoto
Livet blir ikke nødvendigvis lettere etter operasjon. Ill.foto: Mik122, iStockphoto

Ny studie viser at antallet tilfeller av selvmordsforsøk øker etter fedmeoperasjon. – Livet blir ikke nødvendigvis lettere etter vektreduserende kirurgi, sier professor Jøran Hjelmesæth.

Den kanadiske studien er publisert i JAMA Surgery. 8.815 pasienter deltok i studien. Forskerne sammenlignet antall tilfeller av selvmordsforsøk i en periode på tre år før fedmeoperasjonen, med tilfeller i en periode på tre år etter operasjonen.

Økning på 50 %

Det var 50 prosent flere selvmordsforsøk etter fedmeoperasjonen, enn det var i perioden før operasjonen. 111 av pasientene hadde til sammen 158 tilfeller av alvorlig selvskading etter fedmeoperasjonen. Det var spesielt pasienter over 35 år, med lav inntekt og som bodde i rurale områder som hadde en økt risiko for selvmordsforsøk.

Les mer: Flere selvmordsforsøk etter fedmekirurgi (Dagens Medisin)