Ill.foto: mediaphotos, iStockphoto
Panikkanfall kan være overveldende. Ill.foto: mediaphotos, iStockphoto

Oppslagsverket BMJ Best Practice har også for panikklidelser et kapittel som de har kalt Emerging. Dette er behandlinger som kan komme i bruk i løpet av noen år. 

«Emerging» er behandlinger som har blitt testet på mennesker, men som ikke ennå anses for å være grundig nok dokumentert til å bli anbefalt som behandling. Alt etter hva fremtidig forskning viser så kan disse behandlingene bli vanlige, eller forkastet, i årene fremover.

Blant de nye tiltakene som Best Practice beskriver (27.10.2015), er:

  • Kortvarig kognitiv atferdsterapi (CBT)
  • Internett-basert selvhjelp
  • Anti-konvulsiva
  • Nye antidepressiver

Disse behandlingene regnes fortsatt som eksperimentelle. Les i Best Practice hvordan de nye behandlingene virker og om bivirkninger knyttet til dem.

Du finner grundige beskrivelser av behandlinger mot bipolar lidelse i oppslagsverket UpToDate. Trenger du svært detaljert kunnskap om legemidler brukt i behandlingen av depresjon, kan vi anbefale det farmakologiske oppslagsverket Micromedex.

Aktuelle lenker:

Emerging treatment for panic disorders (BMJ Best Practice)