Ill.foto: elemi, iStockphoto
Depresjon kan inntreffe både før og etter fødselen. Ill.foto: elemi, iStockphoto

Helsebiblioteket har samlet retningslinjer for både somatiske og psykiske lidelser. Hovedvekten i samlingen er lagt på norske retningslinjer, men for psykisk helse er det også lagt inn lenker til utenlandske retningslinjer.

I samlingen for kjønn og seksualitet finner du således mange britiske retningslinjer. På Helsebiblioteket.no har vi plassert kjønn og seksualitet innenfor psykisk helse. Dette er en rent pragmatisk ordning, fordi vi her har den beste muligheten for å behandle temaet grundig.

Temaet er vidt, og favner både psykisk helse-temaer og mer sammensatte temaer som psykisk helse og graviditet, psykisk helse og HIV, samt helseomsorg for transseksuelle.

I samlingen finner du for eksempel:

Vi forsøker å holde samlingen oppdatert. Hvis du skulle oppdage nyere retningslinjer enn vi har her, eller andre retningslinjer som du mener vi burde hatt med, kan du sende en e-post til nettredaktøren.

Aktuell lenke:

Retningslinjer om kjønn, seksualitet og psykisk helse (Helsebiblioteket)

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.