Bra bok om tilknytningsteori.
Bra bok om tilknytningsteori.

Den nye boken Trygghetssirkelen gir en solid innføring i tilknytningsteori, og forklarer hvordan man kan bruke teorien for å hjelpe barn og foreldre som strever.

Frøy Lode Wiig

For mer enn 40 år siden skrev John Bowlby: «Nære tilknytninger til andre personer er det navet et menneskeliv dreier seg rundt.» Siden den gang har forskning på tilknytning fått stor oppmerksomhet. I sitt forord til den nye boken Trygghetssirkelen – en tilknytningsbasert intervensjon skriver professor emeritus Lars Smith at «boken er en av de beste innføringene som finnes i norsk oversettelse om generell tilknytningsteori.»

Les mer her: Trygge sirkler (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)