Boken er skrevet i tredje person, men er forfatterens egen historie.
Boken er skrevet i tredje person, men er forfatterens egen historie.

Tore Bakken har skrevet en bok om å ha et problemfylt forhold til vanedannende legemidler og da særlig benzodiazepiner og z-hypnotika.

Anmeldt av J G Bramness

Vi følger hovedpersonen Kristen Hansen fra første angstanfall, gjennom begynnende medisinering, via mer angst og økende medisinbruk, til han til slutt får et stort forbruk og opplever store problemer. Vi følger veien til erkjennelse, gjennom hjelpsøking og til behandling. Underveis finnes det mange gode poeng om hvor vanskelig det er å innse at man har et problem, hvor lite de som har problemer med legemidler kjenner seg igjen i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og hvordan erkjennelse og tilfriskning skjer stegvis.

Les hele anmeldelsen her: Skadelig bruk av legemidler – Tidsskrift for Den norske legeforening

Tore Bakken. Pasientskaden. En spenningsroman om vanedannende legemidler.198 s. Oslo: Eget forlag, 2015. Pris NOK 150 ISBN 978-82-303-2924-9