Boken er skrevet i en muntlig stil.
Boken er skrevet i en muntlig stil.

Den rappkjeftede Thomas Hylland Eriksen (1962-) må vel sies allerede å ha oppnådd ikonstatus sin unge alder til tross.

Anmeldt av O G Aasland

Tilfeldig – neppe! Da første utgave av denne boken forelå i 1994, var han bare 32 år, og dette er 6. utgave siden da. Ikke mange fagbokforfattere kan måle seg med det. Sammen med medforfatter Torunn Arntsen Sajjad har han dessuten også revidert boken fire ganger på disse 20 årene.

Les hele anmeldelsen her: Sosialantropologisk suksess – fra festning til fruktkompott  (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Thomas Hylland Eriksen, Torunn Arntsen Sajjad Kulturforskjeller i praksis Perspektiver på det flerkulturelle Norge. 6. utg. 283 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2015. Pris NOK 465 ISBN 978-82-05-48177-0