På Helsebiblioteket finner du retningslinjer for autisme. Ill.foto: Tramper2, iStockphoto
På Helsebiblioteket finner du tester for autismespektrumlidelser. Ill.foto: Tramper2, iStockphoto

Helsebiblioteket har lenket til norskspråklige tester  for psykisk utviklingshemming. Her er de: Skåringsverktøy for psykisk utviklingshemming hos Helsebiblioteket

Innenfor dette fagområdet finner du blant annet tilstander som Downs syndrom og autismespekterforstyrrelser.

Helsebibliotekets samling av skåringsverktøy er blant de mest besøkte sidene på hele Helsebiblioteket.

I samlingen av verktøy finner du mye brukte tester, som:

Det pågår for tiden et prosjekt med å vurdere testers måleegenskaper i Norge. Prosjektet heter Psyktest, og er delt i psyktest.no som vurderer tester for voksne og psyktestbarn.no som vurderer tester for barn.

Tester bør ikke brukes alene for å vurdere pasienter. Det er utarbeidet retningslinjer for bruk av tester. Er det tester du savner, ta gjerne kontakt med Helsebiblioteket.

Aktuelle lenker:

Skåringsverktøy for psykisk utviklingshemming hos Helsebiblioteket

Psyktest voksen

Psyktest barn

Dette er en oppdatert utgave av en artikkel som tidligere har vært publisert i PsykNytt 29.04.2013.

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.