Ill.foto: DOConnell, iStockphoto.
Søvnløshet er en stor belastning både for pasienten og familien. Ill.foto: DOConnell, iStockphoto.

Kognitiv atferdsterapi har god effekt mot søvnløshet hos voksne og mindre bivirkninger enn sovemedisin, viser ny studie.

Av M Rostadmo

Mange studier tyder på at kognitiv atferdsterapi kan ha god effekt ved kronisk insomni, som er en svært vanlig lidelse. I en systematisk oversiktsartikkel og metaanalyse publisert i Annals of Internal Medicine ble 20 randomiserte, kontrollerte studier med til sammen 1 162 voksne pasienter inkludert (1). De som fikk kognitiv atferdsterapi falt i søvn 19 minutter tidligere enn kontrollpersonene (95 % KI 14 – 24), og ufrivillig oppvåkning etter innsovning ble utsatt med 26 minutter (95 % KI 15 – 37). Det ble ikke rapportert noen uønskede hendelser eller bivirkninger. Effekten vedvarte i opptil 12 måneder etter avsluttet behandling.

Les hele artikkelen her: Kognitiv atferdsterapi eller sovemedisin? – Tidsskrift for Den norske legeforening