Bokforside
Teksten er gjennomgående tankevekkende og lærerik, mener anmelderen.

Hensikten med boken er å presentere faktorer som har innvirkning på psykisk helse hos personer med utviklingshemning/autisme og belyse hvordan forståelse av disse kan legge grunnlag for god psykisk helse.

Anmeldt av E A Malt

Målgruppen inkluderer nærpersoner, kommunale tjenesteytere og fagpersoner som kommer i kontakt med personer med utviklingshemning. Formatet er hendig, og den populærvitenskapelige formen gjør boken tilgjengelig for en bred lesergruppe. Skrivestilen er preget av korte setninger og språk som er direkte og rett på sak.

Les hele anmeldelsen her: Lærerikt om hverdagsvansker hos personer med psykisk utviklingshemning og autisme (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Trine Lise Bakken. Utviklingshemning og hverdagsvansker Faktorer som påvirker psykisk helse. 208 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2015. Pris NOK 335 ISBN 978-82-05-48025-4