Det er ikke alltid så enkelt å stumpe røyken. Ill.foto: winterling, iStockphoto.
Det er ikke alltid så enkelt å stumpe røyken. Ill.foto: winterling, iStockphoto.

Helsebiblioteket abonnerer på et stort antall tidsskrifter, deriblant også mange innen rus- og avhengighetsproblematikk. Noen av disse handler om røyking og tobakksavhengighet. Et eget tidsskrift – Tobacco Control – handler om røykeslutt.

Røyking er en stor trussel mot folkehelsen, og det er få, om noen, tiltak som er mer effektive for å bedre helsen, enn å slutte å røyke. Det er derfor ingen overraskelse at det finnes tidsskrifter som i sin helhet er viet dette temaet.

Helsebiblioteket har løpende abonnementer på disee tidssskriftene:

Du finner lenker til disse tidsskriftene på Helsebibliotekets sider for rus og avhengighet.

Aktuell lenke:

Tidsskrifter om rus og avhengighet