Bokforside
Det legger begrensninger på et barns hverdag når en i familien rammes av demens.

Økt søkelys på demens har ført til erkjennelsen av at også barn rammes når foreldre eller besteforeldre utvikler demens. 

Anmeldt av I Ulstein 

Fortsatt foreligger det lite informasjonsmateriell rettet mot barn, noe denne boken er et forsøk på å gjøre noe med. Historien er preget av fart og spenning og skildrer en bestefar med relativt langtkommen demens.

Barnebarnet Lukas må håndtere de både komiske og vanskelige situasjonene som oppstår etter at bestefaren forsvinner hjemmefra. Boken inneholder også faktaopplysninger om demens som formidles på en enkel og forståelig måte, og som kan åpne opp for samtaler mellom barn og voksne siden mange vil kjenne seg igjen i flere av situasjonene som skildres.

Les hele anmeldelsen her: Tankevekkende om demens sett med barns øyne (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Simon Stranger. Bestefar på rømmen 50 s, ill. Oslo: Stiftelsen Kirkens Bymisjon, 2015. Pris NOK 139 ISBN 978-82-998529-3-7