Bokforside
Boken beskriver selvskading slik at man kan forstå det.

Kan vi forstå selvskading? Er det mulig å bli frisk? Dette er en bok som sprer håp og optimisme – både for dem som skader seg selv, og for dem som vil hjelpe.

Anmeldt av B Sommerfeldt

Mehlum og Ribe skriver om selvskading fra både behandlerens og pasientens ståsted. Målgruppen er alle som blir berørt av selvskading, som pasienter, familiemedlemmer og venner, i tillegg til fagfolk med interesse for temaet. Boken gir refleksjoner omkring foredrag holdt av Ribe, inndelt etter tema i hvert sitt kapittel.

Mehlum viser til forskning og erfaring om hva vi kan og vet om hva som kan hjelpe personer som skader seg selv. Forfatterne er tydelige på at de fleste som praktiserer selvskading, søker å regulere, lindre og fjerne uutholdelige følelser. «Følelsesregulering» er både et teoretisk og et erfaringsnært kjernebegrep. Således er også boken med på å gjøre tematikken mindre skambelagt.

Les hele anmeldelsen her: Å se selvskading både fra utsiden og innsiden – Tidsskrift for Den norske legeforening

Kristin Ribe, Lars Mehlum. Ut av selvskading – Veier til forståelse. 150 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2015. Pris NOK 289 ISBN 978-82-450-1459-4