Ung mann med bøker
Helsebiblioteket har fått ny moderorganisasjon. Ill.foto: lisegagne, iStockphoto

Fra og med 1. januar 2016 er Helsebiblioteket en seksjon i Folkehelseinstituttet. Omorganiseringen er en del av Regjeringens omstrukturering av den sentrale helseforvaltningen.

Helsebiblioteket var tidligere en seksjon under Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Helsebiblioteket blir nå en seksjon i Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Hele Kunnskapssenteret, bortsett fra seksjon for meldesystemer og sekretariatet for prioriteringsrådet, har blitt overført til Folkehelseinstituttet. Seksjon for meldetjenester og sekretariatet for prioriteringsrådet har blitt innlemmet i Helsedirektoratet.

Aktuelle lenker:

Kunnskapssenteret inn under Folkehelseinstituttet

Kunnskapssenteret til Folkehelseinstituttet

Kunnskapssenteret for helsetjenesten