Eldre kvinne
Akutt forvirring er vanlig etter operasjoner og ved alvorlig sykdom. Ill.foto: dundanim, iStockphoto

Akutt forvirring, delirium, blir ofte oversett og dermed behandlet senere enn ønskelig, viser nye forskningsresultater fra Australia. Hver tredje intensivpasient rammes av denne tilstanden ifølge en annen publikasjon.

Delirium, eller akutt forvirring, er en vanlig og alvorlig komplikasjon ved akutt sykdom. Artikkelen, som er publisert i tidsskriftet Gerontologist, er blant åtte publikasjoner som videreformidles av Nasjonal enhet for pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret. Med denne artikkelen ønsker forfatterne å veilede klinikere i valg av screeningverktøy, slik at de lettest mulig kan fange opp tilfeller av delirium.

Gjelder hver tredje på intensiv

Ifølge en annen publikasjon publisert i BMJ, rammes nærmere en tredel av pasientene ved intensivavdelinger av denne tilstanden. Artikkelen ser nærmere på hvordan det går med deliriumpasienter under sykehusoppholdet og etter utskriving. Metaanalysene viser høyere dødelighet, lengre tid med behov for mekanisk pustestøtte og lengre liggetid for kritisk syke pasienter med delirium, både i intensivavdeling og i sykehus ellers.

Elleve risikofaktorer

Videre har en nederlandsk forskergruppe gjennomgått og evaluert bevisstyrken for risikofaktorer for å utvikle delirium. Blant de elleve risikofaktorene med sterk eller moderat dokumentasjon finner man både forhold som helsetjenesten kan påvirke, for eksempel høyt blodtrykk og metabolsk acidose, og faktorer som det er lite å gjøre noe med, som alder og demens.

Les hele artikkelen her: Pasienter med akutt forvirring blir ofte oversett (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten)