Bokforside
Boken anbefales for alle leger.

Forfatteren er nevrolog ved National Hospital of Neurology and Neurosurgery i London og bygger sin bok på klinisk erfaring gjennom mer enn 20 år.

Anmeldt av E Kringlen 

Hun skildrer pasienter med lammelser, blindhet, krampeanfall, smerter og kronisk tretthet, der man ikke finner noen organisk årsak. Ifølge forfatteren har opp mot en tredel av pasientene i en vanlig nevrologisk avdeling uforklarlige symptomer.

Disse tilstandene har vært kjent langt tilbake og finnes i alle kulturer og har seilt under forskjellige diagnoser, fra hysteri og psykosomatisk lidelse til somatoforme forstyrrelser. Gjennom de siste par tiårene har fibromyalgi, kronisk tretthetssyndrom og myalgisk encefalopati (ME) vært i vinden. D

a nevrologien vokste frem, ble spinal irritasjon en viktig årsak. Etter 1850 kom teorien om nasal irritasjon. Kauterisering av nesens mucosa ble vanlig. Til og med Sigmund Freud (1856 – 1939) søkte hyppig slik behandling.

Les hele anmeldelsen her: Sinn over kropp – den kloke nevrolog (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Suzanne O’Sullivan. It’s all in your head True stories of imaginary illness. 326 s. London: Chatto & Windus, 2015. Pris GBP 17 ISBN 978-0-701-18926-6