Mye erfaring blant forfatterne av nyutgivelsen.
Mye erfaring blant forfatterne av denne nyutgivelsen.

Første utgave av denne læreboken kom i 1989 med forfatterne Hilchen Sommerschild og Berit Grøholt. Fra tredje utgave kom Ida Garløv med, og nå i femte og foreløpig siste utgave er Bernhard Weidle kommet til.

Anmeldt av M Hafting

Forfatterne representerer derfor kontinuitet, mangeårig klinisk erfaring og solid akademisk bakgrunn innen barne- og ungdomspsykiatrien. Målgruppen er studenter i grunn- og videreutdanninger innenfor helsefag, pedagogikk, sosialfag, medisin og psykologi, i tillegg til ansatte i tjenester rettet mot barn og unges psykiske helse i første- og annenlinjetjenesten.

Ut fra min erfaring vil dette være en nyttig bok å tilby nyansatte i en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk som en første nødvendig oversikt over faget. Den gir en samlet fremstilling av fagfeltet som er viktig for oppbyggingen av en felles forståelse i det tverrfaglige teamet.

Les hele anmeldelsen her: Ny utgave av viktig bok (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Berit Grøholt, Ida Garløv, Hilchen Sommerschild et al. Lærebok i barnepsykiatri 5. utg. 444 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2015. Pris NOK 599. ISBN 978-82-15-02285-7