jente som går i bro
Også sinnet trenger trim. Ill.foto: Colourbox

Nettbasert terapiprogram MoodGYM er et nettbasert terapiprogram, med mange nyttige råd om håndtering av både depresjon og angstproblemer.

Solrun Elisabeth Steffensen

Programmet er basert på kognitiv atferdsterapi og interpersonlig terapi. Programmet er spesielt utviklet for å forebygge depresjon hos unge mennesker, men kan også brukes av andre som ønsker å forebygge mentale helseproblemer, eller for å håndtere vanskelige problemer før de får «satt seg».

Les mer her: Nettbasert terapiprogram (NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid)