Bokforside
Forfatteren legger ikke fingrene i mellom.

Denne boken er en oppfølger av Peter Gøtzsches bok fra 2013, utgitt på dansk i Norge med tittelen Dødelig medisin og organisert kriminalitet: hvordan den farmasøytiske industri har korrumpert helsevesenet.

Anmeldt av R Johansen

I denne nye boken har Gøtzsche fokusert spesielt på psykiatrien. Boken er skrevet på dansk, men det byr ikke på noen særlige utfordringer for norske lesere.

Det er forfriskende å lese en bok hvor forfatteren kaller en spade for en spade. Både psykiatere, legemiddelprodusenter og de som kontrollerer medisinene får sine pass påskrevet. Samtidig er det en risikosport å bruke provokasjon og konfrontasjon som virkemiddel, særlig når det brukes så gjennomført som her. Boken inneholder en gjennomgang av den kliniske praksis og bruken av legemidler innenfor ulike psykiske sykdommer. Hovedbudskapet er at overdreven og ukritisk bruk av psykofarmaka er regelen snarere enn unntaket, og at det har alvorlige konsekvenser for pasienter og samfunn.

Les hele anmeldelsen her: Kritisk blikk på psykiatrien (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Peter C. Gøtzsche Dødelig psykiatri og organisert fornektelse 378 s, tab, ill. Oslo: Abstrakt forlag, 2015. Pris NOK 385 ISBN 978-82-7935-373-7