Du kan ha med deg legemidler for inntil en måneds forbruk. Ill.foto: Runar Eggen
Vær oppmerksom på reglene hvis du bruker sterke smertestillende midler. Ill.foto: Runar Eggen

Narkotikaforskriften bestemmer at du kan ta med en begrenset mengde narkotiske legemidler når du reiser til eller fra Norge. Fra 1. januar 2016 er disse reglene endret.

Reglene gjelder legemidler med virkestoffer som står på narkotikalisten. Dette er sterke smertestillende legemidler, beroligende midler og sovemidler. De fleste reisende vil ikke merke noe til endringene. Du kan fortsatt ta med narkotiske legemidler når du reiser inn eller ut av Norge dersom: legemidlet er rekvirert av lege eller tannlege du kan dokumentere at legemidlet er rekvirert til  personlig medisinsk bruk – for eksempel ved hjelp av etiketten på pakningen, resept, legeerklæring eller en Schengen-attest.

Regler som gjelder ved utreise fra Norge

Ved utreise fra Norge kan du ta med en mengde som tilsvarer én måneds forbruk etter dosering angitt fra legen. Dersom du reiser til et land utenfor Schengen-området, kan du ta med legemidler med narkotika for mer enn én måneds forbruk dersom du har en legeerklæring fra lege i Norge som viser at det er en medisinsk grunn til at du trenger legemidlene. Du trenger ikke lenger søke Legemiddelverket om tillatelse i slike tilfeller.

Regler som gjelder ved innreise/retur til Norge

Dersom du har folkeregister-adresse i Norge: Dersom legemidlet er anskaffet i utlandet, kan du ta med en mengde som tilsvarer én ukes forbruk.  Dersom du har en erklæring fra en norsk lege som viser at du har medisinsk behov for legemiddelet, kan du likevel ta med en mengde som tilsvarer én måneds forbruk. Dersom du kan dokumentere at legemidlet er anskaffet i Norge, kan du ta med en mengde som tilsvarer én måneds forbruk når du returnerer til Norge.

Dersom du er utenlandsk borger: En utenlandsk borger kan ta med legemidler med narkotika for inntil én måneds forbruk ved innreise til Norge.

Les hele artikkelen her: Narkotiske legemidler på reise – endring i reglene fra 1. januar 2016 – Legemiddelverket