Folk som står i kø
Flere psykiatere er skeptiske til pakkeforløp. Ill.foto: gemenacom, iStockphoto.

De danske psykiaterene Torben Heinskou og Francisco Alberdi mener pakkeforløp egner seg dårlig i psykiatrien. – De målbærer mye av vår skepsis, vi har aldri vært med i vurderingen av om pakkeforløp er en god idé, sier Anne Kristine Bergem, leder for Norsk psykiatrisk forening.

– Min oppfordring vil være at Norge venter med å innføre pakkeforløp innen psykiatrien til danskene har evaluert ferdig, slik at vi kan dra nytte av deres erfaringer, sier Anne Kristine Bergem. Heinskou og Alberdi, som er overleger og spesialister i psykiatri i Region Hovedstaden, skriver i en kronikk i Ugeskriftet at behandlingspakker i psykiatrien er problematiske. Danmark innførte pakkeforløp i psykiatrien i 2013. Det er vedtatt at dette skal innføres også i Norge.

Sier lite om behandlingsbehovet

Overlegene mener tankegangen bak pakkeforløpene er adoptert fra de somatikken.

– Problemet er at en psykiatrisk diagnose sier meget lite om det enkelte individs behandlingsbehov, skriver Heinskou og Alberdi.

Tar ikke hensyn til ulik respons

Mye mer enn diagnosen er av betydning for om en pasient vil ha utbytte av psykoterapi, skriver de, for eksempel tidligere terapeutiske erfaringer, motivasjon og sosialt nettverk. De sier også at de danske pakkene ikke tar hensyn til at behandlingen virker ulikt på de enkelte pasientene.

Les hele artikkelen her: – Psykiatrien er ikke egnet til pakkeforløp (Dagens Medisin)