Lærevansker forekommer ofte sammen med ADHD. Foto: JBryson, iStockphoto
Deksamfetamin kan også skrives ut til ADHD-pasienter under 18 år. Foto: JBryson, iStockphoto

Fra 1. desember 2015 har Attentin forhåndsgodkjent refusjon ved behandling av ADHD hos barn og ungdom i alderen 6 til og med 17 år. Det er en forutsetning at pasienten ikke har hatt tilstrekkelig effekt av tidligere behandling med metylfenidat.

Deksamfetamin er et sentralstimulerende legemiddel som brukes ved behandling av ADHD («Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder»).

Attentin (deksamfetamin) har fått markedsføringstillatelse (MT) basert på veletablert medisinsk bruk i minst 10 år innenfor EØS-området. Legemiddelverket har vurdert at Attentin er kostnadseffektiv sammenlignet med lisdeksamfetamin (Elvanse) og uregistrert deksamfetamin (Metamina og Dexamfetamine).

Les hele saken her: Attentin (deksamfetamin) på blå resept ( Legemiddelverket)